MIĘDZYNARODOWE ZNAKI TOWAROWE 

Właściciele polskich firm mogą ubiegać się o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego w trybie Porozumienia Madryckiego, którego Polska stała się członkiem w dniu 18.03.1991 r. Na mocy tego porozumienia zgłaszający na podstawie rejestracji znaku w kraju pochodzenia ma możliwość uzyskania ochrony tego znaku we wszystkich krajach członkowskich (ponad 110 państw na całym świecie), przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach. System madrycki jest dogodnym i efektywnym kosztowo sposobem ochrony i zarządzania znakami stosowanymi w wielu państwach świata. Właściwą instytucją rejestrującą międzynarodowe znaki towarowe jest Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Rzecznicy patentowi z Kancelarii Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn są pełnomocnikami przed WIPO w sprawach dotyczących międzynarodowej rejestracji znaków towarowych i świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie.