WALIDACJE PATENTÓW EUROPEJSKICH W POLSCE I EUROPIE

Po uzyskaniu ochrony patent europejski ważny jest 3 miesiące. Dlatego walidacja, czyli uprawomocnienie udzielonego patentu europejskiego w wybranym kraju Unii Europejskiej i należącym do Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) przedłuża jego ochronę, ale tylko w kraju gdzie patent ten został walidowany. Walidacja musi być dokonana w terminie 3 miesięcy od daty publikacji udzielonego patentu europejskiego. Po uprawomocnieniu patentu europejskiego, objęty nim wynalazek jest chroniony w danym kraju analogicznie, jak wynalazek chroniony patentem narodowym pod warunkiem terminowego uiszczania kolejnych okresowych opłat urzędowych.

Od 01.03.2004 r. Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP), co umożliwia wynalazcom i firmom polskim uzyskiwanie patentów europejskich i następnie uprawomocnianie ich w wybranych ponad 27 krajach europejskich.

Usługi kancelarii w zakresie walidacji części polskiej patentu europejskiego obejmują:

  • sporządzanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o uprawomocnienie patentu europejskiego w Polsce
  • sporządzanie specjalistycznego tłumaczenia udzielonego patentu europejskiego
  • dokonywanie zmian w rejestrze oraz przenoszenie praw ochrony
  • monitoring oraz dozorowanie terminów opłat za przedłużenie ochrony patentu europejskiego w Polsce

Usługi kancelarii w zakresie walidacji patentu europejskiego w innych krajach Unii obejmują:

  • sporządzanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o uprawomocnienie patentu europejskiego w wybranym kraju (wybranych krajach) Unii i należącym do Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP) przy współpracy ze współpracującymi kancelariami danego kraju;
  • monitoring oraz dozorowanie terminów opłat za przedłużenie ochrony patentu w tym kraju (wybranych krajach).