EGZEKWOWANIE PRAW OCHRONNYCH

Prawa ochronne dotyczące patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych są w Polsce egzekwowane za pośrednictwem sądów powszechnych, przy czym warunkiem wniesienia pozwu jest uprzednio udzielone prawo ochronne.