EUROPEJSKIE WZORY PRZEMYSŁOWE

Od daty przystąpienia Polski do Unii Eurpejskiej (01/04/2004r.) polscy twórcy i właściciele firm mają możliwość uzyskania praw ochronnych z rejestracji europejskich wzorów przemysłowych obejmujących wszystkie kraje wchodzące w skład Unii, a więc ochronę na rynku przekraczającym 500 milionów konsumentów. Właściwą instytucją rejestrującą europejskie wzory przemysłowe jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Rzecznicy patentowi z Kancelarii Patentowej Dr. Inż. Zbigniew Kamiński i Syn są wpisani jako zawodowi pełnomocnicy przed tym urzędem. 

Kancelaria w tym zakresie oferuje następujące usługi:

  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych i zgłaszanie europejskich wzorów przemysłowych w EUIPO oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed tym urzędem, 
  • wnoszenie do EUIPO opłat rejestracyjnych oraz dozorowanie kolejnych terminów przedłużenia ochrony europejskich wzorów, 
  • prowadzenie spraw przed sądem o naruszenie europejskich wzorów w Polsce.