BADANIA PATENTOWE

Ze względu na coraz większą liczbę zgłoszonych wynalazków oraz udzielonych patentów istnieje poważne ryzyko, że projektowane rozwiązanie jest już znane i zastrzeżone na rzecz innego podmiotu. Istotne jest, aby przed wprowadzeniem produktu na rynek, jak również przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego przeprowadzić odpowiednie badania patentowe, które wykażą, czy rozwiązanie jest nowe oraz czy spełnia pozostałe warunki zdolności patentowej. Badania takie chronią przedsiębiorcę przed narażeniem się na ewentualne roszczenia osób trzecich oraz poniesieniem znacznych wydatków na rozpoczęcie przed Urzędem Patentowym procedury zgłoszeniowej danego rozwiązania, które już wcześniej było znane. Niejednokrotnie w swojej praktyce spotykamy się z sytuacją, gdy wynalazek (pomysł) wydaje się twórcy zupełnie nowy i nieznany na rynku, a jednak w wyniku badań patentowych okazuje się, że analogiczne rozwiązanie jest już zastrzeżone na rzecz innego podmiotu w Urzędzie Patentowym lub widnieje w dokumentacji patentowej jako część znanego stanu techniki.

Kancelaria Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn oferuje następujące usługi badań patentowych:

  • badania czystości patentowej stanu techniki rozwiązania na rynku polskim w oparciu o bazy Urzędu Patentowego w Polsce (literaturę patentową)
  • badania zdolności patentowej w Polsce oraz innych krajach na użytek planowanego zgłoszenia wynalazku (przedmiotowe i podmiotowe) w oparciu o literaturę patentową w bazach światowych, jak również w czasopismach naukowych i technicznych, katalogach firmowych, wydawnictwach handlowych oraz informacjach na stronach internetowych.