PRAWA OCHRONNE W POLSCE

Kancelaria Patentowa reprezentuje klientów polskich oraz zagranicznych w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej na terenie Polski. Specjalistyczne wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie rzeczników patentowych i specjalistów Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny techniki: mechanikę z wszystkimi jej specjalnościami przemysłowymi, fizykę, elektrotechnikę, elektronikę (włączając oprogramowanie i sprzęt komputerowy), budownictwo, chemię, farmację i biotechnologię. 

Rzecznicy patentowi i specjaliści Kancelarii prowadzą zgłoszenia patentowe i postępowania przed Urzędem Patentowym w Polsce we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy. 

Usługi Kancelarii w zakresie uzyskania praw ochronnych w Polsce obejmują:

  • opracowywanie opisów i zastrzeżeń patentowych, a także zgłoszenia wynalazków i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP w celu uzyskania patentu,
  • opracowywanie opisów i zastrzeżeń ochronnych wzorów użytkowych oraz prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP w celu rejestracji tych wzorów,
  • opracowywanie opisów i zgłaszanie wzorów przemysłowych (dawnych zdobniczych) oraz prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP w celu rejestracji tych wzorów,
  • opracowywanie klasyfikacji, wykazów towarów i usług oraz zgłaszanie znaków towarowych i prowadzenie postępowania przed Polskim Urzędem Patentowym w celu rejestracji tych znaków,
  • reprezentowanie właścicieli praw ochronnych i utrzymywanie ochrony przez terminowe uiszczanie opłat okresowych praw wyłącznych,
  • prowadzenie badań patentowych przedmiotowych i podmiotowych, zwłaszcza badań stanu techniki oraz badań udzielonych w Polsce praw ochronnych, w zakresie wszystkich rodzajów tych praw,
  • prowadzenie spraw spornych oraz opracowywanie i zgłaszanie sprzeciwów przeciwko nieupoważnionemu udzieleniu praw ochronnych firm konkurencyjnych,
  • opracowywanie i rejestracja w Polskim Urzędzie Patentowym umów licencyjnych i cesji praw do praw ochronnych.