TOPOGRAFIA UKŁADÓW

Samorządy i władze lokalne, jak również grupy regionalnych wytwórców są uprawnione do uzyskania wyłączności na oznaczenia wytwarzanych miejscowo towarów za pomocą oznaczeń geograficznych zawierających np. nazwę miasta lub rejonu. Czas ochrony oznaczenia geograficznego jest nieograniczony.