PRZENIESIENIE PRAW OCHRONNYCH

Uzyskane lub zgłoszone prawa ochronne mogą być przeniesione na inną osobę fizyczną lub prawną: w całości na podstawie cesji praw lub częściowo (na przykład w celu wytwarzania) na podstawie umowy licencyjnej.