EUROPEJSKIE ZNAKI TOWAROWE

Od daty przystąpienia Polski do Unii Eurpejskiej (01.05.2004 r.) polscy właściciele firm mają możliwość uzyskania praw z rejestracji europejskich znaków towarowych obejmujących wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Właściwą instytucją rejestrującą europejskie znaki towarowe jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Rzecznicy patentowi z Kancelarii Patentowej Dr inż. Zbigniew Kamiński i Syn są wpisani jako zawodowi pełnomocnicy przed tym urzędem. 

Kancelaria oferuje następujące usługi w tym zakresie:

  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych europejskich znaków towarowych oraz reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym przed EUIPO, 
  • wnoszenie do EUIPO opłat rejestracyjnych oraz dozorowanie kolejnych terminów przedłużenia ochrony europejskich znaków towarowych, 
  • prowadzenie spraw spornych przed EUIPO, w tym wnoszenie sprzeciwów wobec rejestracji europejskich znaków towarowych oraz obrona przed takimi sprzeciwami, 
  • prowadzenie spraw przed sądem o naruszenie europejskich znaków towarowych w Polsce, 
  • opracowywanie umów licencyjnych, względnie cesji praw dotyczących europejskich znaków towarowych.