Oferta

Renoma i ponad 60-cio letnie doświadczenie naszej Kancelarii w branży sprawia, że jesteśmy uznawani przez naszych klientów oraz zagranicznych rzeczników patentowych za wiarygodnego i rzetelnego partnera w biznesie. Swoją ofertę kierujemy do polskich przedsiębiorstw oraz firm z całego świata poprzez stałe lub doraźne usługi doradztwa z zakresu własności przemysłowej, uwzględniające zarówno specyfikę prowadzonej działalności, jak i indywidualne wymagania. 

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z ochroną wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym w Polsce, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi na całym świecie w sprawach zgłoszeń narodowych w poszczególnych krajach oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń/obroną przed roszczeniami z tytułu naruszenia patentów lub praw ochronnych za granicą. Szczególnie dobre stosunki łączą nas z rzecznikami i kancelariami niemieckimi ze względu na możliwość bezpośredniego prowadzenia korespondencji w tym języku. Ponadto prowadzimy korespondencję w języku angielskim i polskim. Naszym klientom zapewniamy i oferujemy wszelką pomoc w uzyskaniu ochrony w Polsce, Europie i na świecie w: patentach, wzorach użytkowych, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, licencjach, domenach internetowych, dofinansowaniach z EU. 

 

Uścisk dłoni

 
FILIA MONACHIUM, NIEMCY W roku 2005 Kancelaria powołała swoją filię w Monachium, Niemcy (D-80538, Munich, Widenmayerstr. 50, tel, fax +498928702275, e-mail: info@patents-europe.biz , web: www.patents-europe.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym.
FILIA ALICANTE, HISZPANIA W roku 2006 Kancelaria powołała swoją filię w Alicante, Hiszpania (Paseo de la Explanada de Espana, 1-4º Izqda E-3002 Alicante, tel/fax +34965210316, e-mail: info@trademark-eu.biz , web: www.trademark-eu.biz) w celu ułatwienia bezpośredniej współpracy z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).