Oferta

Renoma i ponad 60-cio letnie doświadczenie naszej Kancelarii w branży sprawia, że jesteśmy uznawani przez naszych klientów oraz zagranicznych rzeczników patentowych za wiarygodnego i rzetelnego partnera w biznesie. Swoją ofertę kierujemy do polskich przedsiębiorstw oraz firm z całego świata poprzez stałe lub doraźne usługi doradztwa z zakresu własności przemysłowej, uwzględniające zarówno specyfikę prowadzonej działalności, jak i indywidualne wymagania. 

Zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z ochroną wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzimy postępowania przed Urzędem Patentowym w Polsce, jak również przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Kancelaria współpracuje z rzecznikami patentowymi na całym świecie w sprawach zgłoszeń narodowych w poszczególnych krajach oraz w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń/obroną przed roszczeniami z tytułu naruszenia patentów lub praw ochronnych za granicą. Szczególnie dobre stosunki łączą nas z rzecznikami i kancelariami niemieckimi ze względu na możliwość bezpośredniego prowadzenia korespondencji w tym języku. Ponadto prowadzimy korespondencję w języku angielskim i polskim. Naszym klientom zapewniamy i oferujemy wszelką pomoc w uzyskaniu ochrony w Polsce, Europie i na świecie w: patentach, wzorach użytkowych, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, licencjach, domenach internetowych, dofinansowaniach z EU. 

 

Uścisk dłoni