WZORY PRZEMYSŁOWE

Przedmioty wzornictwa przemysłowego spełniają istotną rolę w marketingu i strategii firm. Wygląd produktu, jego design jest obecnie równie ważny dla konsumentów, jak jego cechy funkcjonalne. Wzory przemysłowe pozwalają firmom, twórcom i projektantom sztuki użytkowej chronić efekty swojej pracy twórczej. 

Wzór przemysłowy stanowi nową postać przedmiotu przejawiającą się w jego kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunków lub barw, nadającą temu przedmiotowi oryginalny wygląd np. tkaniny, ceramiki, mebli, obudowy sprzętu elektronicznego, opakowań (butelki, pudełka).

Ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia, pod warunkiem uiszczania we właściwych terminach opłat urzędowych za przedłużenie jego ochrony. 

Zdolność rejestracyjną ma wyłącznie nowy wzór przemysłowy spełniający następujące warunki: identyczny wzór nie został wcześniej udostępniony publicznie na całym świecie (nie tylko w Polsce) i nie został ujawniony osobie trzeciej. Zaletą ochrony wzoru przemysłowego jest dość szybka rejestracja: w Polsce w terminie około 4 miesięcy oraz w EUIPO w terminie około 1 miesiąca. 

Kancelaria Patentowa Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn posiada ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu ochrony wzorów przemysłowych w Polsce oraz w innych krajach świadcząc następujące usługi w tym zakresie: 

  • sporządzanie opisów i wniosków o rejestrację wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym w Polsce, 
  • przeprowadzanie badań w rejestrach zarejestrowanych wzorów przemysłowych, 
  • dozorowanie terminów i wnoszenie opłat za przedłużenie ochrony wzorów przemysłowych, 
  • dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych, 
  • reprezentacja i prowadzenie postępowań spornych, 
  • przygotowywanie umów licencyjnych i prowadzenie negocjacji w celu ich zawarcia, 
  • prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniami wzorów przemysłowych.