INNE

Kancelaria świadczy wszelkie inne usługi związane z ochroną własności intelektualnej. Są to m.in. wstępna ocena zdolności ochronnych i rejestracyjnych, licencje, rejestracja domen internetowych, dofinansowania do wynalazków, postępowania sporne i procesy sądowe przed urzędami patentowymi i sądami, obrony i odwołania od decyzji urzędów patentowych.

Zakres wykonania usługi, jak i pomoc w tym zakresie zostają uzgodnione indywidualnie po nawiązaniu kontaktu.

Kancelaria głównie specjalizuje się w walidacjach patentów europejskich w Polsce i Europie.