Kancelaria patentowa Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn – historia i rozwój

Kancelaria Dr Inż. Zbigniew Kamiński i Syn jest jedną z najstarszych wiodących kancelarii patentowych w Polsce. Została założona w 1958  r. przez rzecznika patentowego Dr. Inż. Zbigniewa Kamińskiego. Biuro zlokalizowane jest w Śródmieściu w centrum Warszawy przy Al. Jerozolimskich 101. 

Kancelaria Patentowa, reprezentująca początkowo polskie firmy i polskich wynalazców, szybko nawiązała kontakty z zagranicznymi rzecznikami patentowymi i z dużymi firmami (Bayer, Dynamit-Nobel, Stolberger Zink i inne), co wspomogło reprezentację podmiotów zagranicznych w Polsce.

W roku 1967 nastąpiła zmiana polskiego prawa o rzecznikach patentowych, w wyniku której zawód ten upaństwowiono. Działalność Kancelarii została zawieszona, a jej założyciel objął kierownictwo w zespole rzeczników patentowych w firmie Polservice. Następnie przez ponad 20 lat Dr Kamiński był doradcą w sprawach ochrony własności patentowej na Politechnice Warszawskiej, Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Obrabiarek oraz w licznych instytutach naukowo-badawczych.

W roku 1991 w związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce powstały możliwości reaktywowania zawodu rzecznika patentowego jako wolnego zawodu, dzięki czemu w grudniu 1991 r. działalność Kancelarii Patentowej została reaktywowana.

Dzięki dużemu doświadczeniu założyciela Kancelarii i gronie starannie dobranych współpracowników, których specjalizacje pokrywają wszystkie dziedziny techniki, jak również dzięki zmianom polskiego prawa o wynalazczości i rzecznikach patentowych, Kancelaria szybko rozwinęła się, zapewniając doskonałą obsługę w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, nie tylko klientów krajowych dużych zakładów przemysłowych, lecz również klientów międzynarodowych z całego świata. Obecnie Kancelaria współpracuje z wieloma wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi rzecznikami patentowymi, dzięki którym gwarantuje wysoką jakość usług. 

Założyciel Kancelarii, Dr inż. Zbigniew Kamiński, był przez kilka kadencji do 2000 r. Prezesem Zrzeszenia Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie, a później został Honorowym Prezesem tego Zrzeszenia. Jako wyraz uznania za wybitne zasługi w tworzeniu prawa ochrony własności przemysłowej i za osiągnięcia w działalności na rzecz środowiska polskich rzeczników patentowych założyciel Kancelarii Dr Zbigniew Kamiński został 19 kwietnia 2001 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W czasie obchodów 100-lecia Polskiego Urzędu Patentowego w 2018 r. Dr Kamiński został pośmiertnie odznaczony Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości” jako dowód szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości.

W roku 1996 do Kancelarii Patentowej dołączył syn założyciela Wincenty Kamiński, a w roku 1999 jeden z jego wychowanków – rzecznik patentowy Krzysztof Święcicki. 

Od 2018 roku, po śmierci założyciela Dr Inż. Zbigniewa Kamińskiego, wspólnikami zarządzającymi Kancelarią zostali syn mgr inż. Wincenty Kamiński i rzecznik patentowy mgr Krzysztof Święcicki. 

Na przełomie roku 2018/2019 Kancelaria uroczyście obchodziła 60-lecie swego powstania.