HISTORIA I ROZWÓJ

ZAŁOŻENIE KANCELARII

Kancelaria została założona przez Zbigniewa Kamińskiego w grudniu 1958 r. i zlokalizowana w Śródmieściu Warszawy, przy ul. Emilii Plater (vis a vis obecnego Hotelu Marriott). Reprezentując początkowo polskie firmy i polskich wynalazców Kancelaria szybko nawiązała kontakty z zagranicznymi rzecznikami patentowymi i z dużymi firmami, reprezentując je w Polsce z bardzo dobrymi wynikami.

W roku 1967 nastąpiła zmiana polskiego prawa o rzecznikach patentowych, w wyniku której zawód ten upaństwowiono. W związku z tym Kancelaria była zmuszona przekazać bez odszkodowania 729 zgłoszeń zagranicznych w Polsce i 81 zgłoszeń polskich za granicą Państwowemu Przedsiębiorstwu Handlu Zagranicznego „Polservice” do dalszego prowadzenia. W tym przejściowym okresie założyciel Kancelarii, dr inż. Zbigniew Kamiński, rzecznik patentowy, był doradcą w sprawach ochrony własności patentowej na Politechnice Warszawskiej, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Obrabiarek oraz w licznych instytutach naukowo-badawczych w Polsce.

W grudniu 1991 r. po zmianie ustrojowej w Polsce działalność Kancelarii Patentowej została reaktywowana w Śródmieściu Warszawy przy Al. Jerozolimskich 101, w bezpośredniej bliskości Urzędu Patentowego oraz Dworca Centralnego i Hotelu Marriott, przy czym z nowobudowanej Kancelarii wyodrębniono Zespół Tłumaczeń Technicznych, obejmujący 81 tłumaczy – specjalistów w poszczególnych dziedzinach techniki.

Dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu założyciela oraz grona starannie dobranych współpracowników, jak również dzięki nowelizacji polskiego prawa własności przemysłowej, Kancelaria szybko rozwinęła się, zapewniając prawidłową obsługę w tej dziedzinie zarówno wielu klientom krajowym, zwłaszcza dużym zakładom przemysłowym, jak i klientom zagranicznym z całego świata.

W roku 2000 liczba otrzymywanych zleceń dotyczących zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, zarówno zagranicznych, jak i polskich, przekroczyła w ciągu roku 500.Miarą jakości pracy wykonywanej przez Kancelarię są jedynie dwie odmowy udzielenia patentów na dokonanych 5000 zgłoszeń patentowych. 

Na przełomie roku 2008/2009 Kancelaria uroczyście obchodziła pięćdziesięciolecie swego powstania.