PRAWA OCHRONNE W EUROPIE

Kancelaria Patentowa reprezentuje klientów polskich oraz zagranicznego w sprawach związanych z ochrona własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej zarówno w zakresie wynalazków przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO w Niemczech, jak i w zakresie wzorów przemysłowych i europejskich znaków towarowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Hiszpanii. Kancelaria pośredniczy również we współpracy z innymi kancelariami europejskimi w zakresie zgłoszeń narodowych danego kraju Unii.

Specjalistyczne wykształcenie techniczne i wieloletnie doświadczenie rzeczników patentowych i specjalistów Kancelarii obejmuje wszystkie dziedziny techniki: mechanikę z wszystkimi jej specjalnościami przemysłowymi, fizykę, elektrotechnikę, elektronikę (włączając oprogramowanie i sprzęt komputerowy), budownictwo, chemię, farmację i biotechnologię. 

Rzecznicy patentowi i specjaliści Kancelarii prowadzą zgłoszenia i postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym, jak i przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego we wszystkich wyżej wymienionych dziedzinach wiedzy. 

Od 01.03.2004 r. Polska jest członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP), co umożliwia wynalazcom i firmom uzyskiwanie patentów europejskich i następnie uprawomocnianie ich w wybranych ponad 27 krajach europejskich.

A od dnia 01.05.2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, co umożliwia właścicielom firm polskich uzyskanie praw ochronnych z rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych oraz europejskich znaków towarowych obejmujących wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej w uprawomocnionym do tego Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Usługi kancelarii w zakresie uzyskania praw ochronnych na wynalazki w Europie obejmują:

  • opracowywanie opisów i zastrzeżeń patentowych, a także zgłoszenia wynalazków i prowadzenie postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym EPO w celu uzyskania patentu europejskiego,
  • reprezentowanie właścicieli praw ochronnych i utrzymywanie ochrony przez terminowe uiszczanie opłat okresowych praw wyłącznych,
  • prowadzenie badań patentowych przedmiotowych i podmiotowych, zwłaszcza badań stanu techniki oraz badań udzielonych w EPO praw ochronnych w zakresie wszystkich rodzajów tych praw,
  • prowadzenie spraw spornych oraz opracowywanie i zgłaszanie sprzeciwów przeciwko nieupoważnionemu udzielaniu praw konkurencji,
  • uprawomocnianie ochrony (walidacje) udzielonych patentów europejskich w wybranych krajach europejskich w tym w Polsce.

 

Usługi kancelarii w zakresie uzyskania praw rejestracyjnych na wzory przemysłowe i znaki towarowe w Europie obejmują:

  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych i zgłaszanie wspólnotowych wzorów przemysłowych w EUIPO w Alicante oraz prowadzenie postępowania rejestracyjnego w tym urzędzie,
  • opracowywanie materiałów zgłoszeniowych i zgłaszanie europejskich znaków towarowych w EUIPO w Alicante  oraz prowadzenie postępowania rejestracyjnego w tym urzędzie,
  • reprezentowanie właścicieli wspólnotowych wzorów przemysłowych i europejskich znaków towarowych oraz utrzymywanie ochrony przez uiszczanie opłat okresowych,
  • opracowywanie umów licencyjnych względnie cesji praw dotyczących wspólnotowych wzorów przemysłowych i europejskich znaków towarowych oraz ich rejestracja w EUIPO w Alicante,
  • prowadzenie spraw spornych przed EUIPO w Alicante.