Podstawy

Podstawą reprezentowania zgłaszającego lub właściciela praw ochronnych przez Kancelarię jest podpisane przez niego pełnomocnictwo. Kancelaria Patentowa i Kancelaria Znaków Towarowych prowadzą dla klientów...

Podstawą reprezentowania zgłaszającego lub właściciela praw ochronnych przez Kancelarię jest podpisane przez niego pełnomocnictwo. Kancelaria Patentowa i Kancelaria Znaków Towarowych prowadzą dla klientów...